حرفای نگفته

کریشنا مورتی

برای کشف ، برای یادگیری چیزی بنیادی

شما ناگزیرید گنجایش رفتن به عمق را داشته باشید

[ دوشنبه 7 آذر‌ماه سال 1390 ] [ 22:48 ] [ حرفای نگفته ] [ 0 نظر ]